Written by 13:04 Porady

Czym jest transport ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja określająca warunki przewozu towarów niebezpiecznych. Obowiązuje od 1957 roku i została od tej pory przyjęta przez prawie 50 państw. Na czym dokładnie polega ta międzynarodowa umowa?

Co to są towary niebezpieczne?

ADR dokładnie opisuje rodzaje ładunków klasyfikowanych jako „niebezpieczne”. Są one podzielone na 9 klas i obejmują towary wybuchowe, trujące, łatwopalne, zakaźne, żrące, promieniotwórcze. W myśl zapisów ADR, ich transport jest albo zakazany, albo może się odbywać jedynie w określonych warunkach.

W zależności od klasy, niebezpieczny ładunek posiada odpowiednie oznakowanie, a wybrany środek transportu musi być dostosowany do przewozu tego konkretnego typu towaru.

W przypadku transportu łączonego, do umowy ADR dochodzą jeszcze przepisy regulujące przewóz niebezpiecznych towarów statkiem, samolotem albo pociągiem.

Doradca do spraw bezpieczeństwa

Umowa narzuca na przedsiębiorców i przewoźników obowiązek zatrudnienia doradcy ADR. Jeśli firma transportowa, jak np. https://ekspo-trans.pl/finlandia/, chce przewieźć niebezpieczny towar za granicę, zadaniem doradcy do spraw bezpieczeństwa jest wyszkolenie pozostałych pracowników w zakresie pakowania, przewożenia i rozładunku przedmiotów objętych umową ADR, sprawdzenie oznakowania i zabezpieczenia ładunku, sporządzanie raportów i sprawozdań powypadkowych. Doradca ma też obowiązek być zawsze na bieżąco z aktualnymi przepisami dotyczącymi transportu ADR.

Jak wybrać firmę przewozową?

Wybierając przewoźnika do transportu niebezpiecznego towaru, warto sprawdzić, czy realizuje on zamówienia związane z transportem ADR, jak na przykład https://ekspo-trans.pl/slowenia/. Pracownicy odpowiedzialni za transport niebezpiecznego ładunku muszą przejść szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem – na życzenie klienta firma powinna okazać takie dokumenty.

Ważne jest także to, by wybrany przewoźnik dysponował specjalistyczną flotą pojazdów, które nadają się do przewozu towaru o szczególnym statusie. Konieczne jest również dodatkowe wyposażenie, wykorzystywane w razie wypadku do zabezpieczenia miejsca kolizji oraz samego ładunku.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Close