Written by 23:16 Specjaliści

Kim jest anestezjolog i jaka jest jego rola? 

Anestezjolog jest to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Specjalizuje się w opiece okołooperacyjnej, zajmuje się podawaniem znieczulenia podczas zabiegów i operacji, odpowiada za monitorowanie stanu pacjenta i opiekę pooperacyjną, pomaga w zmniejszeniu bólu różnego pochodzenia. 

Anestezjolog  sprawia, że pacjent bezpiecznie przechodzi przez cały okres okołooperacyjny.  Częścią składową znieczulenia jest leczenie bólu w celu stworzenia komfortu pacjentowi (może spać podczas zabiegu) oraz operatorowi (wywołanie zwiotczenia mięśni stwarza warunki operacyjne dla operującego lekarza, chirurga).  Żeby zostać specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii należy ukończyć wydział lekarski w uczelni medycznej, odbyć staż zakończony pozytywnym wynikiem Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a następnie odbyć 6-letnie szkolenie specjalistyczne zakończone egzaminem państwowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej.

Czym zajmuje się anestezjolog?

Podstawowe obowiązki anestezjologa to:

  • znieczulenie pacjentów do operacji, prowadzenie w okresie pooperacyjnym, leczenie bólu, zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym, kwalifikacja poza chirurgiczna do operacji,
  • intensywna terapia na oddziałach intensywnej terapii, na które trafiają pacjenci w stanie zagrożenia życia lub z niewydolnością wielonarządową,
  • leczenie bólu ostrego pooperacyjnego i przewlekłego nowotworowego, neurologicznego itp.
  • resuscytacja i reanimacja w oddziałach szpitalnych, gdy dochodzi do zatrzymania krążenia,
  • konsultacje w szpitalach, w przypadkach zaburzeń świadomości lub zagrożenia życia,
  • dyżury w zespołach ratownictwa medycznego.

Praca anestezjologa to pełnienie dyżuru w szpitalu, na oddziałach intensywnej terapii, w szpitalnych zespołach reanimacyjnych i praktyka w poradniach leczenia bólu. Anestezjolog przygotowuje pacjenta do zabiegu, przeprowadza z pacjentem wywiad – pozyskuje informacje o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach, dobiera rodzaj i dawkę znieczulenia odpowiednią dla pacjenta. Stara się zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo i komfort psychiczny. Podczas zabiegu monitoruje parametry życiowe pacjenta takie jak tętno, oddech, ciśnienie tętnicze, stan płynów, temperaturę, odpowiednio dawkuje narkozę, przeprowadza resuscytacje. Dba o pacjenta po zabiegu, pomaga w zwalczaniu bólu pooperacyjnego.

Anestezjolog w klinice ortopedii

W klinice ortopedii, chirurgii kręgosłupa, rehabilitacji i medycyny sportowej takiej jak Szpital Carolina w Warszawie, zespół anestezjologów zajmuje się przygotowaniem pacjentów do wykonywanych operacji i prowadzeniem terapii przeciwbólowej. Kwalifikuje pacjentów do zabiegów, dobiera najbardziej odpowiednie rodzaje znieczuleń. Pacjenci są badani i kwalifikowani do znieczulenia w specjalistycznej poradni anestezjologicznej, omawiane są również najbardziej odpowiednie rodzaje znieczuleń. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, z uwagi na stan zdrowia oraz specyfikę zabiegu, pacjent zostaje dopuszczony do zabiegu. Informacje pozyskane w wywiadzie umożliwiają odpowiednie przygotowanie do monitorowania pacjenta podczas zabiegu oraz dobór procedur koniecznych  po operacji.

Anestezjolog ocenia nie tylko stan fizyczny pacjenta, dba również o jego stan psychiczny, jest wsparciem dla pacjenta na każdym etapie leczenia, dba o sprawny, bezpieczny przebieg całego okresu okołooperacyjnego. Ważnymi elementami leczenia są empatia, cierpliwość i zrozumienie oraz zapewnienie pacjentowi maksymalnego komfortu poprzez niwelowanie bólu.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Close